Polaroid Instant Camera

Weight > 2kg

  • Polaroid 600 Se + Mamiya 127 F4.7 + Dos Polaroid Tres Bon Etat
  • Vintage Polaroid Sx-70 Land Camera With Original Leather Case + Strap