Polaroid Instant Camera

Filmtyp > Polaroid I-type

  • Polaroid Onestep Plus I-type Kamera 9010 Incl. 2 Farbfilme + 1 S/w Film
  • Polaroid Onestep 2 Vf Red 9020 Kamera. + 2 Farbfilme
  • Polaroid Onestep Plus I-type Kamera 9010 Incl. 2 Farbfilme + 1 S/w Film
  • Polaroid Onestep 2 Vf Weiss Incl. 2 Farb-filme
  • Polaroid Onestep 2 Graphite Incl. 1 Color Film